Banner

Welkom bij de Techniekscan van TechniekTalent.nu

Fijn dat u wilt weten hoe ver uw school staat met het techniekonderwijs. Deze Techniekscan draait echter niet alleen om techniek. Het thema Wetenschap & Techniek (W&T) staat centraal.

Het invullen

In deze Techniekscan staan stellingen waarop u een keuze kunt maken uit de gegeven antwoorden. Op basis van iedere stelling en antwoord wordt een advies gegenereerd. Deze stellingen zijn gegroepeerd binnen vier thema’s: Beleid, Vormgeving, Organisatie en Faciliteiten.

De Techniekscan kan worden ingevuld door een aantal personen binnen uw school. Bijvoorbeeld door een directielid, een leerkracht, een intern begeleider of de techniekcoördinator. Ook kunt u de Techniekscan in gezamenlijkheid maken. U voert dan direct een gesprek over W&T en probeert gemeenschappelijk antwoorden te formuleren op de stellingen.

Adviezen

Aan het einde van de techniekscan ontvangt u op basis van uw antwoorden een adviesrapport (pdf) met tips voor de verdere ontwikkeling van W&T-onderwijs bij u op school.

Waar staat deze Techniekscan voor?

De Techniekscan…:

De Techniekscan: Echter, de Techniekscan:
brengt de huidige situatie in kaart van de basisschool op basis van de beantwoording van de vragenlijst door o.a. directeur, techniekcoördinator, leerkracht of een schoolteam. geeft geen oordeel over de basisschool over hoe ver men is met de invoering van W&T en wat daarin goed of slecht is.
is bedoeld om, met behulp van de uitkomsten van de Techniekscan, in gesprek te gaan op de school en samen te bekijken aan welke verbeterpunten gewerkt gaat worden om W&T in het lesprogramma te verankeren. geeft geen directe handleiding aan welke knoppen de basisschool kan draaien om W&T te verankeren in het lesprogramma.
is integraal onderdeel van het begeleidingstraject van de Techniekcoach en vormt een gespreksleidraad om in gesprek te komen.
NB:

De uitkomsten van de Techniekscan zijn een momentopname en worden gebaseerd op de uitkomsten van de antwoorden die u geeft op de vragen.

Start techniekscan